Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Het nut van een werkplekinstructiekaart

Een werkplekinstructiekaart voorziet werknemers en andere betrokkenen van een bedrijf van alle benodigde informatie omtrent de gevaarlijke stoffen waarmee er gewerkt wordt binnen het bedrijf. Het is niet alleen van belang dat werknemers hiervan op de hoogte zijn, maar bijvoorbeeld ook chauffeurs die komen laden en lossen. Het werken met gevaarlijke stoffen vraagt om voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Door de informatie die wordt verschaft is iedereen op de hoogte van de gevaarlijke stoffen die zich in het gebouw bevinden en wat de eigenschappen van deze gevaarlijke stoffen zijn. Zo weet iedereen bijvoorbeeld ook in geval van nood welke acties er ondernomen moeten worden.

Wat staat op een werkplekinstructiekaart?

De volgende zaken mogen niet ontbreken op een werkplekinstructiekaart: de gevaren en eigenschappen van gevaarlijke stoffen, de maatregelen die nodig zijn bij het verlenen van eerste hulp, de manier van opslag en afvalverwerking en tot slot alle benodigde veiligheidsvoorschriften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan of er beschermende kleding gedragen dient te worden wanneer er met de stoffen wordt gewerkt.

Eenvoudig

Zorg ervoor dat de informatie op de kaart op een eenvoudige manier wordt weergegeven. Niemand heeft zin en tijd om hele lappen tekst te lezen waar allemaal moeilijke woorden in staan. Door een combinatie van visueel en tekst te gebruiken, kun je vaak de boodschap op een duidelijke manier overbrengen. Afbeeldingen zijn vaak net zo veelzeggend als woorden. Zo is het voor iedereen gemakkelijker te begrijpen wat er op de kaart staat.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/