Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Gezondheid

De cliëntenraad; brug tussen instelling en cliënt

De in 1996 in werking getreden wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) zorgt ervoor dat cliënten van zorginstellingen mee kunnen praten over het beleid van de instelling via de cliëntenraad. Deze raad bestaat uit cliënten van de zorginstelling en familieleden van cliënten. Gezamenlijk behartigen zij de belangen van patiënten en cliënten. De cliëntenraad adviseert het bestuur van een zorginstelling bij het nemen van beslissingen.

Advies

In de wmcz staat onder andere over welke zaken de zorginstelling/zorgaanbieder advies moet vragen aan de cliëntenraad. Dat advies kan gaan over een wijziging van een doelstelling, een fusie met een andere instelling, een verhuizing, een wijziging in de organisatie, uitbreiding of inkrimping van werkzaamheden, benoeming van leden van de directie of Raad van Bestuur, toelatingsbeleid en beëindiging van de zorgverlening. De raad mag altijd een advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd.

Verzwaard advies

Dan is er ook nog een verzwaard advies. Het betreft hier onderwerpen die de cliënten direct aangaan, bijvoorbeeld: het kwaliteitsbeleid, de klachtenregeling, wijzigingen in de regeling van de cliëntenraad, zaken over voeding, veiligheid en hygiëne, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden. Hierover wordt alleen een besluit genomen als de cliëntenraad heeft ingestemd.

Wat is het verschil?

Het grootste verschil is de rol van de commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie is bemiddelaar wanneer er meningsverschillen zijn tussen zorgaanbieders en cliëntenraden. Bij een verzwaard advies dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad, moet deze commissie eerst beoordelen of de zorgaanbieder de belangen van de betrokken partijen voldoende heeft afgewogen aldus beschreven in de wmcz. Zo ja, dan mag het besluit niet worden doorgevoerd. Zo nee, dan dient de zorgaanbieder het besluit aan te passen of in te trekken en opnieuw voor te leggen aan de cliëntenraad.

Wat doet de stichting NCZ?

De stichting NCZ is een landelijk kennis- en leernetwerk voor cliëntenraden in de zorg. Middels de kennis en de deskundigheid van dit leernetwerk ondersteunt de stichting vele cliëntenraden in Nederland met als doel om rechten van cliënten en patiënten te verbeteren. Via de NCZ Academie kunnen trainingen en workshops worden gevolgd. Deze kennis kan direct in de praktijk gebracht worden. Meer informatie vindt u op de website van NCZ.