Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Gezondheid

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen; wat houdt deze wet in?

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg, afgekort de Wkkgz, is in 2016 in werking gesteld. Kort gezegd houdt deze wet in dat zorgaanbieders verplicht zijn om zich te verbinden aan een erkende geschilleninstantie, bijvoorbeeld de stichting zorggeschil. Als een zorgaanbieder dit niet of niet goed heeft geregeld, kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg een sanctie opleggen. De geschillencommissie behandelt het geschil tussen de cliënt en de zorgaanbieder en doet vervolgens een bindende uitspraak. Overigens ben je altijd verplicht om eerst je klacht te melden bij de zorgaanbieder. Deze moet namelijk zes weken de tijd hebben (en eventueel vier weken verlenging als de zorgaanbieder dat wenst) om een oordeel over de klacht te vellen.

Hoe is de stichting zorggeschil samengesteld?

De geschillencommissie Zorggeschil heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een ambtelijk secretaris. De leden die aan de behandeling van een geschil deelnemen, worden aangewezen door de voorzitter (of wanneer deze afwezig is door de vicevoorzitter). Het duurt maximaal zes maanden voordat de geschillencommissie een uitspraak doet over het verloop van een geschil. Indien nodig, kan de commissie tot een maximaal bedrag van € 25.000,- een schadevergoeding toekennen. Wanneer de geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan, is deze altijd bindend.

Klacht stopzetten, kan dat?

Als je de klacht uiteindelijk toch wilt stopzetten dan kun je dat schriftelijk laten weten aan de geschillencommissie. Uiteraard wel in overleg met de andere partij. Wanneer de klacht nog niet definitief in behandeling is genomen, dan beslis je zelf of je wilt stoppen. Het kan ook zijn dat de klacht alsnog samen kan worden opgelost. Accepteer je de oplossing van de zorgaanbieder? Dan dient de geschillencommissie hiervan op de hoogte gebracht te worden. Je klachtbehandeling stopt dan. Het enige dat nodig is in zo’n geval is een schikkingsformulier dat door beide partijen moet worden ingevuld en vervolgens aan de geschillencommissie wordt verstuurd.

https://zorggeschil.nl/