Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Woning en Tuin

Vocht en schimmel in je kelder of huis?

Vermoeidheid, kortademigheid, allergieën, astma en aandoeningen aan de luchtwegen. Deze en andere symptomen kunnen optreden als er te veel vocht in je huis is. Als er ook een muffe geur is, wordt een vermoeden meestal snel bevestigd: hier hebben zich vocht en schimmel gevormd, waardoor de gezondheidsproblemen zijn ontstaan. Vooral ouderen, kinderen en mensen met een slecht immuumsysteem lopen gevaar.

Vocht uit de grond komt in het metselwerk terecht en gaat door de capillaire werking ervan verder naar boven. Dit beschadigt het bouwweefsel van het huis en brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar als er geen passende tegenmaatregelen worden genomen.

Hoe kom je achter de oorzaak van vochtproblemen in de kelder?

Als de kelder nat is, muf ruikt en hooguit als opslagruimte kan worden gebruikt moeten specialisten worden geraadpleegd.

Deze specialisten kunnen ter plaatse met een nauwkeurige analyse bepalen wat de oorzaken zijn van het overtollige vocht. Dit kan komen door een slechte isolatie, gebrekkige afdichting of bijvoorbeeld door een lekkage.

Met behulp van de nieuwste technologie, veel ervaring en zorg onderzoeken ze de betreffende bouwmaterialen. Ze meten hierbij de vochtindringing, de sterkte en de mate van zoutgehalte en brengen we zelfs de meest verborgen schadegebieden aan het licht. In het geval van beschadigde metselwerk of prefab betonelementen zijn er milieuvriendelijke en geteste systeemoplossingen mogelijk.

Dankzij dit grondige werk is het mogelijk om onnodige renovatiekosten te besparen. De oorzaken van vochtschade moeten worden weggenomen, in veel gevallen moet de kelder professioneel worden afgesloten en moet een nieuwe schimmelaantasting worden voorkomen.

Een professionele kelderdichting heeft een duurzame en effectieve werking tegen binnendringend vocht. Er zijn verschillende mogelijkheden maar het verschilt per scenario wat de meest geschikte oplossing is.

Buitenafdichting van vochtige muren 

De materialen die gebruikt worden voor het waterdicht maken van kelders en het drogen van metselwerk zijn biologisch onschadelijk en vrij van schadelijke stoffen.  Hetzelfde geldt voor het verwijderen van schimmel. Bij de schimmelverwijdering werken ze altijd met diffusie-open systemen die vocht kunnen opnemen en weer afgeven als het gebouw wordt geventileerd. Op deze manier blijven het leefklimaat en het bouwweefsel op de lange termijn gezond.

Zorg voor jezelf en je medemensen en verwaarloos nooit de gezondheidsrisico’s die vochtige muren en natte kelders met zich meebrengen.