Een lening op afbetaling vergelijken.

februari 24, 2018 Uit Door

De naam van deze lening zegt reeds alles over het karakter ervan. Je leent een bedrag en middels (periodieke) afbetalingen stort je het geld terug bij de bank of andere kredietverstrekker. Een lening op afbetaling is de meest simpele kredietvorm die de financiële instellingen aanbieden. Het is bovendien door de FOD Economie wettelijk gedefinieerd, waardoor banken niet bevoegd zijn om onder deze noemer een andersoortig krediet aan te bieden.

Bij een lening op afbetaling (LOA) moet onder meer het volgenden gelden:

 • -Het moet gaan om een geldsom of ander betaalmiddel. Bij goederen of diensten wordt gesproken van verkoop op afbetaling (VOA).
 • -De leensom moet vooraf vastgesteld zijn en bij het ingaan van de lening in een keer aan de kredietnemer worden verstrekt.
 • -De looptijd van de lening moet vooraf vastgesteld zijn.
 • -De kredietnemer moet middels periodieke en bij voorkeur constante stortingen de leensom aflossen. De terugbetalingsregeling moet in de overeenkomst vast omlijnd zijn opgenomen.

Noot: Persoonlijke lening is de commerciële naam die banken, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars, kredietbeurzen e.a. nog graag gebruiken voor een lening op afbetaling. Dit is legitiem.

Wat is de rente op een lening op afbetaling.

Bij een lening op afbetaling zijn ook de kosten relatief overzichtelijk voor de consument. De banken voegen de rente (hun winst) samen met de andere kosten die met de lening gepaard gaan, zoals administratiekosten en provisies. Deze samengevoegde kosten worden in rekening gebracht onder de noemer JKP, een jaarlijks kosten percentage. De enige additionele kostenpost bij een lening op afbetaling is dus het JKP.

 • Het wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Bijvoorbeeld 6%.
 • Het wordt in theorie per maand berekend over het saldo van de schuld. Een jaarpercentage van 6% betekent dat je elke maand 0.5% aan JKP betaalt.
 • De banken maken in de praktijk meestal eerst een voorcalculatie van de totale JKP over de totale looptijd van de lening. Dit bedrag wordt dan gelijkmatig verdeeld over de looptijd, waardoor de kredietnemer elke maand eveneens een vast bedrag betaald aan JKP.
 • De kredietnemer lost op deze manier maandelijks èèn vast bedrag af bij de bank (terugbetaling schuld + JKP).

Een voorbeeld:
Leensom                 = 6000 €
Looptijd                  = 24 maanden
Aflossing schuld    = 6000 : 24 =                                        250.00 €
—————————————————————
JKP                           = 6.0%
Maandelijkse JKP  = voorgecaculeerd op                         22.21 €
                                                                                             —————–
Totale maandelijkse aflossing                                             272.21 €

Noot: Op een lening op afbetaling gelden er wettelijke maximum percentages voor de jaarlijkse kosten die banken en andere kredietverstrekkers in rekening mogen brengen aan de consument. De JKP voor een lening op afbetaling valt wel vrijwel altijd hoger uit dan bij een krediet waar een onderpand aan verbonden is.

Nog enkele karakteristieken van een lening op afbetaling.

 • Een lening op afbetaling hoeft niet voor een specifiek doel worden aangevraagd. Het kan bestemd worden voor een persoonlijke uitgave, die niet aan de bank opgetekend hoeft te worden.
 • Bij een lening op afbetaling gaat het meestal om een door de bank afgebakend bedrag dat binnen een relatief korte periode afgelost dient te worden.
 • Een lening op afbetaling kent onder normale omstandigheden geen onderpand.
 • Bij een negatieve krediethistorie kan dit in sommige gevallen wel gevraagd worden.
 • Bij een lening op afbetaling beoordeeld de bank op basis van onder andere het besteedbaar inkomsten, de vaste lasten en de reeds lopende leningen als de consument in staat zal zijn om het geleend bedrag moeiteloos terug te betalen. Ook is de bank verplicht om de negatieve luik van de centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) te raadplegen alvorens een lening wordt toegewezen. Personen die op deze ‘zwarte lijst’ voorkomen mogen geen nieuwe spoedlening krijgen.
http://www.courtinegroep.nl/