Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat moet je weten over een geheimhoudingsverklaring?

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat het laten opstellen van een zogenaamde geheimhoudingsverklaring vaak als een beetje overbodig wordt bestempeld. Echter is het wel degelijk vaak zo dat de beschikking hebben over een dergelijk document ongelofelijk interessant kan zijn. Dat onder meer omdat je er op die manier als onderneming voor kan zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsgeheimen op de meest optimale wijze kunnen worden beschermd. Er is door de jaren heen reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven over een dergelijke verklaring. Toch is het voor velen nog niet helemaal duidelijk wat ze nu precies inhoudt. Geldt dat ook voor jou? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat de informatie die je aantreft op deze pagina daar verandering in kan brengen. Hier ontdek je meteen alles over dit toch wel belangrijke document. 

Wat is een geheimhoudingsverklaring eigenlijk precies? 

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat een geheimhoudingsverklaring nu precies is. Het gaat hierbij om een document dat door de betrokken partijen wordt ondertekend waarmee een bepaalde vorm van geheimhouding wordt afgesproken. In eerste instantie wordt er vaak gedacht dat dit document alleen maar relevant is wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband tussen twee ondernemingen. Uiteraard is dit contract dan zeer belangrijk, maar er is meer. 

Een geheimhoudingsverklaring kan namelijk ook van pas komen wanneer je bijvoorbeeld van plan bent om nieuw personeel in dienst te nemen. Voor heel wat bedrijven geldt dat ze bijvoorbeeld over een specifieke aanpak beschikken of bepaalde producten in ontwikkeling hebben waarvan ze niet willen dat de buitenwereld er van op de hoogte is. Om ervoor te zorgen dat ook het personeel die waardevolle informatie niet gaat lekken kan men ervoor kiezen om een contract van geheimhouding op te stellen. Zo wordt er niets aan het toeval overgelaten. 

In welke situaties kan een dergelijke verklaring van pas komen?

Een geheimhoudingsverklaring kan zoals reeds aangegeven van pas komen in tal van verschillende situaties. Zo kan ze bijvoorbeeld zeer interessant zijn bij het ontstaan van een samenwerkingsverband tussen meerdere bedrijven. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het bedrijf waarmee je de samenwerking aangaat niet zomaar met je bedrijfsgeheimen aan de haal gaat. Bovendien zorg je er op deze manier ook voor dat bepaalde informatie enkel en alleen wordt gedeeld met een specifiek doel in gedachten. Dit is echter niet de enige situatie waarin een geheimhoudingsovereenkomst van pas kan komen. Dat is namelijk ook het geval wanneer je bijvoorbeeld één of meerdere nieuwe personeelsleden wenst aan te werven. 

Waarom moet een geheimhoudingsverklaring op maat worden opgesteld?

Het belang van de geheimhoudingsverklaring mag dus ondertussen wel duidelijk zijn. Een andere vraag die door veel mensen nog wordt gesteld heeft te maken met het feit of ze gewoon een voorbeeld van een dergelijk verklaring van het internet af kunnen halen. Op zich is dat zeker mogelijk. Er zijn op het internet meer dan voldoende voorbeelden terug te vinden die je zou kunnen gebruiken. Het moet echter gezegd dat dit helemaal niet interessant is, integendeel. Voor een geheimhoudingsverklaring geldt namelijk dat ze bij voorkeur op maat van de situatie wordt gemaakt. Dit niet in het minst omdat de bedrijfsgeheimen die ondernemingen willen waarborgen aanzienlijk kunnen verschillen. Het mag dan ook duidelijk zijn, het op maat laten maken van een geheimhoudingsverklaring door bijvoorbeeld een jurist is altijd de interessantste keuze.