Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Zorg

Betrouwbare EPD software van Incura

Bij het registreren van patiëntgegevens is privacy erg belangrijk. Informatie moet zorgvuldig en veilig bewaard worden. Bij het Incura pakket ben je er zeker van dat alle data die jij opslaat in een beschermde omgeving bewaard worden. Incura voldoet namelijk aan de ISO 27001 en de NEN 7510 normen. ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. De genoemde NEN norm is een speciaal voor de zorg ontwikkelde norm qua informatiebeveiliging. Indien gewenst kan Incura een verklaring van toepasselijkheid overleggen. Deze bijlagen van de ISO 27001 beschrijft de informatieveiligheidsmaatregelen, omschrijft waarom en hoe ze geïmplementeerd zijn. Eventueel staat in de verklaring vermeld waarom specifieke maatregelen niet toegepast worden.

De Incura praktijksoftware is geschikt voor diverse disciplines. Incura is software voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en GGZ medewerkers. We lichten de vakgebieden kort toe.

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep, oftewel de behandelaar is geen arts, apotheker of tandarts. De therapeut leert de client alledaagse handelingen uit te voeren die hij / zijn vanwege een ziekte of ongeluk niet of minder goed kon doen. De naam komt van het Griekse woord ἔργον (érgon): daad / handeling / werk.        

Fysiotherapie

Ook de fysiotherapeut is een paramedicus. Hij / zij behandelt allerlei klachten aan het menselijk bewegingsapparaat. De voorloper van fysiotherapie was de heilgymnastiek. De therapeut schrijft specifieke oefeningen voor; de patiënt is zelf verantwoordelijk voor het verminderen van de ongemakken.

GGZ

GGZ is de afkorting van geestelijke gezondheidszorg. Het is een overkoepelende term waar zowel volwassenen- als kinder- en jeugdpsychiatrie, maar bijvoorbeeld ook de verslavingszorg onder vallen. Het gaat allemaal om het herstel van de psychische gezondheid van mensen en zo de kwaliteit van hun leven.

Logopedie

Mensen die problemen ervaren met gehoor, stemgebruik, taal en / of uitspraak kunnen terecht bij een logopedist. Een logopedist geeft adviezen en traint samen met de cliënten. Sommige logopedisten hebben een eigen praktijk. Anderen werken bijvoorbeeld in een instelling voor gehandicapten, revalidatiecentrum, school, verpleeghuis of ziekenhuis.

Oefentherapie

Bij oefentherapie staan spierversterkende en houding-bevorderende oefeningen centraal. Bij de beroepsorganisatie Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn zeker 1000 therapeuten aangesloten.

https://www.incura.nl/