Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Meer veiligheid op de werkvloer

Het begint aan het topje van jouw bedrijf, dus waarschijnlijk ook bij jou. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor veiligheid, maar ook voor goed functioneren van andere processen.  Je kunt van werknemers niet verwachten dat zij veiligheid serieus nemen als jij als leidinggevende dat niet doet. Geeft. Dat betekent dat je budget moet vrij maken voor materialen en vib’s. Last but not least moet je op de werkvloer het voorbeeld geven: Draag beschermende kleding en ga voorzichtig met gevaarlijke materialen om.

Houd veiligheid bespreekbaar

Het is belangrijk dat je sámen zorgt voor veiligheid. Als mensen de regels aan hun laars lappen, hebben ze weinig effect. Maak duidelijke afspraken en spreek elkaar aan als de regels niet nagekomen worden. Ook kun je goed gedrag belonen. Belonen kan op meerdere manieren, het ligt er net aan wat bij jouw bedrijf past. Je kunt ervoor kiezen om maandelijks één iemand te belonen die een voorbeeld is voor zijn collega’s. Heb je een hecht, klein team, dan is het misschien beter om iedereen een keer in het zonnetje te zetten. Iets lekkers in de kantine of eens samen uiteten zijn dingen waar je al je werknemers blij mee maakt.

Opstellen regels en een vib

Regels en afspraken die je maakt, kun je vastleggen in een vib. Een veiligheidsinformatieblad bevat normalerwijs informatie over gevaarlijke stoffen waar je op het werk mee te maken hebt. Er staat bijvoorbeeld geschreven wat eventuele risico’s zijn als je met de stof in aanraking bent en hoe je hem wel veilig kunt gebruiken. Ook is het belangrijk om te vermelden welke beschermingsmiddelen je nodig hebt en hoe je de chemische stof moet vervoeren. Uiteraard kun je dit document nog uitbreiden met de veiligheidsregels en hygiëneregels van jouw bedrijf. Uiteraard moet je er dan ook voor zorgen dat alle middelen er zijn.

https://www.devibfabriek.nl/