Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Voorkom legionella met Aqua D&S

Wat is legionella en hoe kan het voorkomen worden

Legionellose is een longinfectie die wordt veroorzaakt door legionellabacteriën (de meeste gevallen worden veroorzaakt door Legionella pneumophila).

De ziekte wordt opgelopen door het inademen van fijne deeltjes besmet water, die de longen kunnen binnendringen en vervolgens het immuunsysteem kunnen aantasten.

Hoewel legionellose zeldzaam is, kan het fataal zijn, vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Legionellose is niet besmettelijk van mens op mens.

Legionellose: de oorzaken

Legionellabacteriën leven in water en komen van nature in het milieu voor. Ze groeien bij temperaturen van 25 °C tot 42 °C.

Ze vermenigvuldigen zich in alle soorten systemen waarin water een rol speelt, bijvoorbeeld koeltorens in airconditioningsystemen, waterdistributiesystemen, luchtbevochtigers of bubbelbaden.

Legionellapreventie bestaat erin het water goed te zuiveren en de apparaten goed te onderhouden.

Het gebruik van de trilzeef

De trilzeef is een belangrijk toestel bij de legionellapreventie.

Grof afval en ongewenste deeltjes worden van het afvalwater gescheiden voordat het in de zuiveringsinstallatie wordt behandeld. Dit vermindert het risico op verstopping en beschadiging van leidingen en kleppen. De belasting van de waterzuiveringsinstallatie wordt eveneens verminderd door het gebruik van de trilzeef.

De plaatsing van de zeven voorkomt schade aan de rotoren en pompen door grof afval. De schermen bestaan uit verticale stangen waartegen takken, vodden, blikjes, papier, plastic en tuinafval worden vastgehouden.

Zowel dikke (60 – 100 mm) als dunne (10 – 25 mm) zeven worden over het algemeen aangetroffen in zuiveringsinstallaties en worden in combinatie gebruikt.

In sommige situaties worden fijne zeven (2 – 10 mm) gebruikt als alternatief voor de voorbehandeling van bezinking, wat een grote besparing in oppervlakte kan betekenen. Regelmatig reinigen van het scherm wordt aanbevolen, automatisch of handmatig (bijv. met een kam). Grotere installaties kunnen baat hebben bij extra ontwatering van het gescheiden afval. Met een zeefpers of een trommelzeef kan op deze manier tot 40% van het oorspronkelijke materiaal worden gereduceerd.

Een trilzeef kan een goede oplossing zijn voor sommige industrieën. Kleine vaste deeltjes (zoals zand, plastic korrels en andere deeltjes), evenals grotere deeltjes die niet eerder door een eventuele zeefbehandeling zijn tegengehouden, kunnen met zeven uit het afvalwater worden verwijderd. De periodieke reiniging (wel of niet automatisch) wordt uitgevoerd met harde borstels, perslucht of water onder druk.

https://www.aquadns.nl/