Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Rechten

De rechten

Rechten zijn regels die bepalen wat je als mens wel of niet mag doen. Voorstanders van het behouden van rechten zullen zeggen dat ieder mens recht heeft op vrij en gelijke rechten. Zo hebben mensen onder andere recht op een leven, vrijheid en veiligheid. Tegenstanders van rechten, zijn niet zo zeer tegen rechten, maar zijn van mening dat wij als mensen zelf mogen bepalen wat ons recht is. Dit zou dus niet volgens overheden of andere instanties bepaald moeten worden, zoals het nu gaat. Rechten zijn echter een breed begrip aangezien rechten in verschillende categorieën te verdelen zijn. Welke categorieën dit zijn, lees je hieronder. Een notaris als Novia notarissen, kan je hier meer over vertellen.

Bestuursrechten

Ten eerste hebben we bestuursrechten. In deze rechten staan de wetten beschreven waarin besturen van het land zich aan moeten houden. Bestuursrecht is dus niet hetzelfde als staatsrecht omdat staatsrecht zich juist bezighoudt met hoe de organisatie van een bestuur eruit moet zien. Dit is in tegenstelling tot bestuursrecht waarin in feite wordt beschreven hoe een beschreven hoe de overheid met haar burgers moet omgaan. Tot slot is de belangrijkste wet in bestuursrecht de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Internationaal recht

Ten tweede beschrijft internationaal recht hoe de relatie tussen landen en internationale organisaties. Zo kunnen de regels die in deze wetten staan invloed hebben op de verkoop van producten. Als er wordt gesproken over internationaal recht wordt er meestal gesproken over internationaal publiek recht. Internationaal privaat recht bepaalt welke rechter internationaal bevoegd is en welke buitenlandse beslissen in andere landen zoals Nederland toegepast moeten worden.

Arbeidsrecht

Ten derde hebben we nog het arbeidsrecht. Dit is een tak van recht die valt onder de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit arbeidsrecht is weer onder te verdelen in individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht valt onder sociaal recht. Het verschil hierin zit dat collectieve arbeidsrecht betrekking heeft tot de bescherming van alle werknemers en werkgeversbelangen. Een individueel arbeidsrecht is tussen een individuele werknemer en individuele werkgever, waarin de rechten en plichten naar elkaar toe omschreven worden. 

Sociaal recht

Zoals eerder benoemd valt het collectieve arbeidsrecht onder het sociaal recht. Dit sociaal recht zorgt ervoor dat het recht van de zwakkeren in de samenleving worden gewaarborgd. Uitkeringen is een voorbeeld die door het sociale recht mogelijk zijn gemaakt.

 

https://www.notariskantoornovia.nl/