Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Zorg

Waaruit bestaat een goede bedrijfshulpverlening?

Een goede aanpak voor een gezonde en veilige werkomgeving is van groot belang voor uw weknemers. Één van de onderdelen van deze aanpak is het organiseren van bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw organisatie. Lees hieronder waaruit een goede bedrijfshulpverlening uit moet bestaan. 

Aandachtspunten goede bedrijfshulpverlening

De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de 5 belangrijkste aandachtspunten voor een goede bedrijfshulpverlening op een rij gezet. 

Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.

Uit ervaring is gebleken dat het nodig is om de BHV’er(s) minimaar één keer per jaar een BHV-herhalingscursus te laten volgen om ze geschoold te houden. Bij organisaties waarbij de risico’s groter zijn, wordt er aangeraden om meer dan één keer de kennis en vaardigheden op te frissen. Een herhalingscursus is handig, omdat:

–       De kennis up-to-date gehouden wordt

–       De vaardigheden weer geoefend worde

Laat bhv’ers één keer per jaar een ontruimingsoefening organiseren.

Het is essentieel dat alle BHV’ers en werknemers weten wat hun taak is wanneer zich een calamiteit voordoet waarbij ontruiming nodig is. Daarom is het belangrijk regelmatig te oefenen met de uitvoering van het ontruimingsplan. 

Uw Bedrijfshulpverlening kan uw BHV’ers helpen bij het organiseren oefenen van een professionele ontruimingsoefening.

Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, zodat zij in geval van nood snel kunnen handelen.

Als er binnen uw organisatie meerdere locaties/afdelingen zijn, wordt er aangeraden om voor elke afdeling of locatie een BHV’er op te leiden of aan te nemen.

            Hiermee voorkom je dat er niet snel genoeg gehandeld kan worden, omdat er in geval van nood geen BHV’er dichtbij is.

Het is verstandig om de medewerkers die het meest aanwezig zijn, aan te stellen als bhv’er.

Voor ieder bedrijf, met minimaal 1 medewerker, is het verplicht om een BHV’er te hebben. In de Arbowet is beschreven dat er altijd één BHV’er aanwezig moet zijn wanneer er mensen aanwezig zijn binnen de organisatie. Wanneer er zich dan een onverwachte situatie voordoet -waarbij de gezondheid en/of veiligheid van de medewerker in het geding komt-, is er iemand aanwezig die beschikt over de juiste kennis en vaardigheden.

Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is meestal effectiever.

Uit ervaring is gebleken dat de bedrijfshulpverlening effectiever is wanneer de BHV’er vrijwillig BHV’er is geworden. Wanneer een werknemer aangewezen wordt om een BHV-cursus te volgen terwijl hij/zij niet wilt, gaat dit vaak ten kosten van de kwaliteit van de BHV’er en dus de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie.