Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Kindgebonden budget na een scheiding

 

Een scheiding kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Een van de zaken waar je mee te maken krijgt, is de financiële ondersteuning van de kinderen. Het kindgebonden budget is een financiële regeling van de overheid die bedoeld is om ouders te ondersteunen bij de kosten van hun kinderen. Maar wat gebeurt er met het kindgebonden budget na een scheiding? In dit artikel bespreken we wat je moet weten over het kindgebonden budget na een scheiding.

Wat is het kindgebonden budget?

 

Het kindgebonden budget is een financiële regeling van de overheid die bedoeld is om ouders te ondersteunen bij de kosten van hun kinderen. Het is een maandelijkse toeslag die wordt berekend op basis van het inkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Het kindgebonden budget is bedoeld als aanvulling op de kinderbijslag en kan worden aangevraagd door ouders met kinderen tot 18 jaar.

Hoe wordt het kindgebonden budget verdeeld bij scheiding?

 

Bij een scheiding wordt het kindgebonden budget verdeeld op basis van het aantal dagen dat de kinderen bij elke ouder verblijven. Als de kinderen evenveel dagen bij beide ouders verblijven, wordt het kindgebonden budget verdeeld op basis van het inkomen van beide ouders. Als de kinderen meer dagen bij de ene ouder verblijven dan bij de andere ouder, ontvangt de ouder waar de kinderen de meeste dagen verblijven het grootste deel van het kindgebonden budget.

Hoe lang heb je recht op het kindgebonden budget na scheiding?

 

Als ouders scheiden, behouden ze allebei recht op het kindgebonden budget. De hoogte van het kindgebonden budget wordt echter bepaald op basis van het aantal dagen dat de kinderen bij elke ouder verblijven en het inkomen van elke ouder. Het recht op het kindgebonden budget vervalt als de kinderen 18 jaar worden.

Kun je het kindgebonden budget verhogen na scheiding?

 

Als een ouder na de scheiding minder inkomen heeft dan tijdens het huwelijk, kan het kindgebonden budget mogelijk worden verhoogd. De ouder kan dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor een herberekening van het kindgebonden budget.

Conclusie

 

Het kindgebonden budget is een financiële regeling van de overheid die bedoeld is om ouders te ondersteunen bij de kosten van hun kinderen. Bij een scheiding wordt het kindgebonden budget verdeeld op basis van het aantal dagen dat de kinderen bij elke ouder verblijven en het inkomen van elke ouder. Beide ouders behouden recht op het kindgebonden budget, maar de hoogte ervan kan veranderen op basis van het inkomen en de verblijfsregeling van de kinderen. Als een ouder na de scheiding minder inkomen heeft, kan het kindgebonden budget mogelijk worden verhoogd. Raadpleeg een juridisch expert voor meer informatie en advies over het kindgebonden budget na een scheiding. Klik hier voor scheiden bij Specialisten. 

https://scheideninutrecht.nl/