Uw Beste Bedrijvengids
Image default
Vervoer en transport

Tips om duurzaam te verhuizen

We moeten duurzamer leven. Dat besef leeft steeds meer bij de mensen. Hoe passen we dat toe bij het verhuizen? Daarop gaan we in dit artikel in.

Werkzaamheden

Om duurzaam te verhuizen, dienen het verhuisbedrijf, als u die inschakelt, maar ook uzelf een steentje bij te dragen. Het is natuurlijk zo dat een verhuisbedrijf veel verhuizingen uitvoert en dan is het extra belangrijk dat het dat duurzaam doet. Dat betekent echter niet dat u vrijgesteld bent. Onafhankelijk van wie een bepaald deel van het werk voor diens rekening neemt, is een duurzame uitvoering daarvan wenselijk. We kunnen globaal de volgende clusters van werkzaamheden met de inboedel onderscheiden:

  • Inpakken
  • Vervoeren
  • Uitpakken
  • Schoonmaken

We zullen genoemde clusters in de komende paragrafen onder de loep nemen.

Inpakken

Bij het inpakken kijken met betrekking tot duurzaamheid naar de verpakkingsmaterialen en de manier waarop het gebeurt. Maar wellicht wilt u niet alles meenemen. Er kunnen delen van de inboedel zijn, die niet in de nieuwe woning passen. Het komt de duurzaamheid te goede als u in plaats van die bij het afval te zetten, u er een andere goede toepassing veer heeft. Probeer te voorkomen dat u verpakkingsmaterialen nieuw koopt en die na de verhuizing weggooit. U kunt bijvoorbeeld verhuisdozen en -dekens huren of tweedehands aanschaffen. Een verhuisbedrijf is natuurlijk gebaat bij het hergebruik van diens verpakkingsmaterialen.

Vervoer

Bij duurzaam vervoer van een inboedel dient dat zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. Dat betekent het aantal ritten zoveel mogelijk beperken. Een doordachte belading is daarvoor nodig. Als een verhuizing in fases gaat plaatsvinden, dan dient de grootte van het voertuig bij de hoeveelheden aan te sluiten. Een halfvol voertuig zou zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Elektrische voertuigen zijn duurzamer dan voertuigen met brandstofmotor en dus hebben elektrische de voorkeur.

Uitpakken

Met betrekking tot duurzaamheid noemen we hier nog een keer dat het zou moeten worden voorkomen, dat verpakkingsmaterialen onnodig worden weggegooid. Voor het wegdoen van delen van de inboedel is het dan wat laat. Echter als pas in de nieuwe woning blijkt dat bijvoorbeeld een kast niet goed past en ook niet aan te passen is, dat ontkomt daar niet aan. Probeert u daarvoor een nieuwe bestemming te vinden.

Schoonmaken

We willen het huis dat we verlaten schoon achterlaten en de nieuwe woning graag goed schoonmaken voordat de inboedel erin gaat. Gebruik daarvoor schoonmaakmiddelen die milieuvriendelijk zijn. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld natuurazijn, groene zeep en soda. Gebruik waar mogelijk geen warm water en niet meer schoonmaakmiddel dan nodig is.

Verduurzamen van de woning

Hoewel de verduurzaming van een woning niet echt een onderdeel van een verhuizing is, kan je het moment daarvan er wel heel goed voor gebruiken. Je kunt een bodega huren om tijdelijk inboedel in op te slaan. Als je voor je verhuizing een verhuisbedrijf gebruikt, dan kan die opslag een deel van de dienstverlening zijn.

Inschakeling van verhuisbedrijf

Er valt veel voor te zeggen om voor een verhuizing een professioneel verhuisbedrijf in te schakelen. Als u in Dem Haag woont of daar naar verhuist, neem dan contact op met Verhuisbedrijf Snelle Jongens.